Contact

ICSO Chemical Production Sp. z o.o.

Energetyków 4 street
47-225 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-000-36-23
SĄD REJONOWY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS W OPOLU
KRS: 0000038365
Kapitał Zakładowy: 551 300,00 PLN

General enquiries:

Tel.: + 48 77 487 31 24
Faks: + 48 77 487 37 12
e-mail: sekretariat@icsochp.com.pl

Marketing department:

Tel.: + 48 77 487 35 58
Faks: + 48 77 487 33 19
e-mail: marketing@icsochp.com.pl

Sales department:

Tel.: + 48 77 487 31 37
Tel.: + 48 77 487 34 08
e-mail: marketing@icsochp.com.pl

Logistic department:

Tel.: + 48 77 487 33 57
Faks: + 48 77 487 34 23
e-mail: eszymczewska@icsochp.com.pl

Location