Współpraca

Dla każdej firmy działającej na wysoce konkurencyjnym rynku ciężkiej syntezy organicznej, zasadniczym elementem decydującym o sukcesie, pozycji i perspektywach rozwoju są nowe technologie i tryb ich wdrażania. Specyfika naszej firmy narzuca strategię rozwoju opartą na współpracy i szukaniu nowych rozwiązań z udziałem naszych specjalistów (projekty własne spółki), w krajowym zapleczu naukowym i rozwojowym, lecz także, a może zwłaszcza, u naszych sprawdzonych partnerów zagranicznych.

Naszymi partnerami są wiodące w wybranych branżach firmy światowe, które aktywnie współpracują z naszymi specjalistami nie tylko na płaszczyźnie handlowej, lecz coraz głębiej angażują się w wykorzystywanie naszego zaplecza produkcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza tak trudnych i wymagających procesów jak alkoksylacja, czy kwaternizacja. Zarówno nasze wyposażenie techniczne, jak i zaplecze technologiczne, a zwłaszcza doświadczenie naszych pracowników, pozwalają skutecznie realizować najtrudniejsze technologie, zaś wdrożony i rozwijany system ISO 9001:2015 jest gwarantem jakości i powtarzalności naszej produkcji.