System jakości i certyfikaty

W dobie globalizacji jakość stała się celem strategicznym przedsiębiorstw w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku, a rozumienie jej jako stopnia zadowolenia klienta otworzyło wielu firmom drogę do sukcesu.

Zarząd ICSO Chemical Production od początku istnienia Spółki, duży nacisk kładł na sterowanie jakością w firmie i budowę systemu jakości mającego zagwarantować poprawę jakości naszych produktów.

ICSO Chemical Production Sp. z o.o. pierwszy certyfikat zgodności systemu jakości z wymaganiami normy ISO 9002 uzyskała w 1997 rok z rąk przedstawiciela firmy BVQI. W chwili obecnej posiadamy certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015.

Zakres obecnego certyfikatu systemu jakości obejmuje produkcję i sprzedaż produktów chemicznych dla różnych gałęzi przemysłu oraz świadczenie usług produkcyjnych.

Po latach funkcjonowania systemu jakości w naszej firmie możemy powiedzieć, że sprawnie działający i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością daje Kierownictwu i całej załodze poczucie odpowiedzialności za jakość, a u naszych klientów tworzy zaufanie co do tego, że wyrób i usługa przez nas oferowane spełniają ustalone wymagania jakościowe.

Dodatkowo posiadamy certyfikat dotyczący standardu GMP+B2 w zakresie produkcji dodatków paszowych oraz GMP+B3 w zakresie handlu dodatkami paszowymi.