O Firmie

ICSO Chemical Production Spółka z o.o. powstała w 1992 roku. Oferujemy szeroki wachlarz produktów z dziedziny chemii organicznej. Ze względu na wielkość i specyfikę posiadanej bazy produkcyjnej, specjalizujemy się w małych i średnio tonażowych produktach, wymagających specjalistycznej aparatury i wysoko wykwalifikowanej kadry. Obecnie zatrudniamy 160 osób.

Współpraca z wiodącymi firmami zagranicznymi jak i krajowymi umożliwiła nam poszerzenie zakresu działania na rynku polskim oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

Posiadamy długoletnie doświadczenie i jesteśmy liczącym się dostawcą:

  • środków chemicznych dla drogownictwa
  • usług w zakresie alkoksylacji i chlorometylowania (IV–rzędowanie chlorkiem metylu)
  • środków antyzbrylających dla nawozów sztucznych
  • środków stosowanych przy produkcji kabli telekomunikacyjnych
  • środków powierzchniowo czynnych
  • produktów dla przemysłu samochodowego i lotniczego

Nasza aktywność zawsze była, i jest ukierunkowana na jakość oraz zadowolenie odbiorcy. Potwierdza to certyfikat systemu zarządzania jakością ISO uzyskany w 1997 roku. Obecnie posiadamy certyfikat według normy ISO 9001:2015. Tak realizowana polityka jakości, pozwala na świadomy nadzór nad produkcją, jej rozwój i pełną realizację misji i strategii firmy.

ICSO Chemical Production posiada certyfikat GMP+B2 oraz GMP+B3 w zakresie handlu i produkcji dodatków paszowych.

Zapraszamy do wykorzystania naszego doświadczenia i potencjału zarówno produkcyjnego, jak i intelektualnego.

Prezes Zarządu
dr inż. Stanisław Pabiasz

Na terenie ICSO ChP stosowane są substancje niebezpieczne w ilościach, które kwalifikują nasz zakład do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 roku, poz. 138). Substancje niebezpieczne wymienione w ww. rozporządzeniu, występujące w ICSO ChP w ilościach przekraczających kryterium ilościowe dla zakładów o dużym ryzyku to: tlenek etylenu, tlenek propylenu.

Ponadto w ICSO Chemical Production stosowana jest substancja niebezpieczna – chlorek metylu w ilości, która według ww. rozporządzenia, klasyfikuje nasz zakład do zakładów o zwiększonym ryzyku awarii przemysłowej.

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska przedstawiamy informacje dot. zagrożeń związanych z działalnością ICSO Chemical Production Sp. z o.o.

Informacja dla społeczeństwa