STRUKTOL J633

Środek przeciwpieniący stosowany w procesie hodowli drożdży.

STRUKTOL J633 jest mieszaniną kopolimeru EO/PO z estrami długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Pobierz ulotkę

Pobierz MSDS