Dział Badań i Rozwoju

ICSO Chemical Production szczególną uwagę poświęca pracom B+R. Projekty rozwojowe, zarówno wewnętrzne jak i realizowane dla podmiotów zewnętrznych, prowadzone są w Dziale Badań i Rozwoju. Zespół specjalistów i posiadana aparatura, w tym unikalny reaktor o pojemności 2,7 dm3, w pełni sterowany elektronicznie, pozwala na badanie procesów etoksylacji, propoksylacji, butoksylacji i O-alkilowania z udziałem MeCl i BuCl, z zastosowaniem różnorodnych surowców, mających ruchomy proton lub wiązanie estrowe. Dział stosownie do posiadanego potencjału, może świadczyć usługi badawcze w zakresie wytworzenia próbek, a także dla procesów alkoksylacji do zaprojektowania struktury cząsteczki i jej syntezy.