DINORAM SLB

Ciekły emulgator do kationowych emulsji asfaltowych. Daje emulsje szybko rozpadowe do remontów cząstkowych i powierzchniowych utrwaleń. Emulsje średnio rozpadowe do mieszanek asfaltowych typu otwartego.

Pobierz ulotkę

Pobierz MSDS