OXAD K 251

Niejonowy środek powierzchniowo czynny- amid oksyetylenowanego oleju kokosowego i palmowego. Stosowany jako co-surfaktant w formulacjach środków do mycia, czyszczenia i prania oraz kosmetyków.

Pobierz ulotkę

Pobierz MSDS