STRUKTOL SB 2032

Środek przeciwpieniący stosowany w biologicznych oczyszczalniach ścieków przemysłowych, komunalnych i mieszanych. Struktol SB2032 jest mieszaniną modyfikowanych alkoholi tłuszczowych.

Pobierz ulotkę

Pobierz MSDS