BIKANOL 916

Niejonowy środek powierzchniowo czynny. Mieszanina alkoholi tłuszczowych o długości łańcucha C9-1, oksyetylenowanych 6 molami tlenku etylenu. Dzięki bardzo dobrym własnościom odtłuszczającym oraz zwilżającym, stosowany jest jako składnik w formulacjach środków dla konsumentów, jak też środków profesjonalnych (płyny do mycia naczyń, prania i czyszczenia, odtłuszczacze i inne).

Prześlij zapytanie o ulotkę

Prześlij zapytanie o kartę charakterystyki (MSDS)