TERAMIN PX300

Ciekły środek adhezyjny do asfaltów drogowych. Dodatek Teraminu PX300 do asfaltu, powoduje zwiększenie jego przyczepności (adhezji) do kruszyw zasadowych (dolomit, wapień). TERAMIN PX300 może być stosowany do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych zarówno z asfaltem zwykłym, jak i modyfikowanym. Może być również stosowany do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno.

Prześlij zapytanie o ulotkę

Prześlij zapytanie o kartę charakterystyki (MSDS)