IZOPUR MG

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa elektroizolacyjna masa zalewowa przeznaczona głównie do wypełniania muf przelotowych i rozgałęźnych, wykonywanych na górniczych kablach elektroenergetycznych i przewodach oponowych na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV. Izopur MG może być również stosowany do zalewania (hermetyzacji) urządzeń elektronicznych i elektrycznych oraz wykonywania izolatorów i przepustów w urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do pracy w warunkach dużej wilgotności.

Prześlij zapytanie o ulotkę

Prześlij zapytanie o kartę charakterystyki (MSDS)